CÔNG TY TNHH KOASTAL ECO INDUSTRIES

18 TRƯỜNG SƠN, P. 2, TÂN BÌNH

www.koastal-eco.com.vn

Môi trường

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 08 3848 8990

Website: www.koastal-eco.com.vn

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155