CÔNG TY TNHH ITC SAIGON

40/26 bàu cát 2, quận tân bình

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng, Dệt - May - Da giày

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0938.005.302

kinh doanh ngành may mặc

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155