CÔNG TY TNHH DVVT PHÚC ÂN

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

  • 7.000.000VNĐ
  • Hành chánh nhân sự
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 02/12/2020

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155