CÔNG TY TNHH DV VIỆT TRUNG SƠN

Kho - Xuất nhập khẩu, Lao động phổ thông - Tạp vụ - Giúp việc nhà, Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 028 39 974 974 – 0972 540 123

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155