CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ GIA ĐỊNH

93 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Số điện thoại: 0909.503.726-0901.891.499

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155