Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Shinada

116/30/25 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155