CÔNG TY TNHH BEN COFFEE HOUSE

30 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155