CÔNG TY THANG MÁY THIÊN NAM

15 Đường 41, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Cơ khí - Kỹ thuật ứng dụng - Tự động hóa

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0902.846.880

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155