CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM

Tầng G,8 và 10 Tòa nhà phụ nữ,số 20 Nguyễn Đăng Giai,Phường Thảo Điền,Quận 2, TPHCM.

Ngân hàng - Tư vấn tài chính

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Số điện thoại: 028 3513 6868

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155