CÔNG TY PHÁT TRIỂN KINH TẾ DUYÊN HẢI (COFIDEC)

KCN VĨNH LỘC A

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155