CÔNG TY MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Số 23, đường 14, Phường 5, GòVấp, HCM

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0934.725.016 - 028 35886873 - Ext 165

Chế tác và kinh doanh trang sức

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155