CÔNG TY LABO THIÊN SANH

95 đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0938.270.420 - 0903.025.384

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155