CÔNG TY GIÁO DỤC HỒNG HẢI

số 28, Đường 3, Phường Phú Hữu, Quận Thủ Đức, (Quận 9 cũ) Thành Phố Thủ Đức

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0962.303.939

cty giáo dục

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155