CÔNG TY ĐỊA ỐC MINH ĐỨC

281D Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Số điện thoại: 0909.67.87.35

Bất Động Sản

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155