CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÚ SĨ

585/6C-6D, SƯ VẠN HẠNH, P.13, QUẬN 10

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155