CÔNG TY CP ĐTXD VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT LONG

50/3 Lê Thị Hồng, Phường 17, Q.Gò Vấp

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0326731557

Công ty kinh doanh lĩnh vực khai thác và vận chuyển khoáng sản

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155