CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

208 NGUYỄN HỮU CẢNH, PHƯỜNG 22, BÌNH THẠNH

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0797070967

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155