Công Ty Cổ Phần Tin Học Và An Ninh Điện Tử Đình Anh

Quận 3 - TP.HCM

dell24h.com.vn

Công nghệ thông tin

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0123456666
Thông điệp: Công Ty Cổ Phần Tin Học Và An Ninh Điện Tử Đình Anh
Chi nhánh: Quận 3
Website: dell24h.com.vn

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155