CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM VIỆT HƯƠNG

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (THỜI VỤ)

  • Thoả thuận
  • Thời vụ - Bán thời gian - Dạy kèm
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 20/12/2019

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155