CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

412 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 02873007711

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155