CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X (Đơn vị thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh)

207 Nguyễn Xí

Chăm sóc khách hàng - Điện thoại viên - Quảng cáo - PR, Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Trên 500 người
Số điện thoại: 0938 274 899

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155