CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL

Tầng 4, TT DV Siêu Thị Tafoco số 1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú. Tp Hồ Chí Minh

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 028 3636 5014-0908 866 129

Ngành vui chơi, giải trí

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155