CÔNG TY CỔ PHẦN PLANTYNET VIỆT NAM

Tòa nhà Savimex, Tầng lửng, 167 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3, TP.HCM

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: (028) 3526.0030

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155