CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

125 Cách Mạng Tháng 8,Phường 5,Quận 3.

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0903974866

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155