CÔNG TY CỔ PHẦN IN GIA ĐỊNH

số 9 D đường nơ trang long, phường 7, quận bình thạnh

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 200 đến 500 người
Số điện thoại: 35100.143

công ty in

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155