CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN MUA VẬT TƯ

  • Thoả thuận
  • Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 31/01/2019

NHÂN VIÊN MUA VẬT TƯ

  • Thoả thuận
  • Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 31/01/2019

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155