CÔNG TY CỔ PHẦN 7P

Số 491, Đường D3 , Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Hành chánh nhân sự

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Số điện thoại: 0902814277

Siêu thị, Nhà hàng, Khách sạn

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155