CÔNG TY ADECCO VIỆT NAM

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

  • 6.200.000VNĐ
  • Kho - Xuất nhập khẩu
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 17/08/2019

NHÂN VIÊN KHO

  • 5.000.000VNĐ
  • Kho - Xuất nhập khẩu
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 17/08/2019

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155