CƠ SỞ THIẾT BỊ PCCC THÀNH ĐÔ

13/19A đường Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 097.2727.801

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155