ARMANISPA

99 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1

Thư ký - Trợ lý - Lễ tân

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0918039078

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155