30 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN IN

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN THỢ PHỤ

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN THỢ HOÀN TẤT

MOTIVES VIETNAM

Lương: 2VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN THỢ CẮT

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN THỢ ỦI

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

CÔNG NHÂN MAY MẶC

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ RẬP 2D/3D

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN TÀI LIỆU KỸ THUẬT

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN THU MUA

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ MUA/BÁN

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN CUNG ỨNG

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN MẪU

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

MOTIVES VIETNAM

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/01/2019

PHỤ MAY (BAO ĂN Ở)

CƠ SỞ MAY MINH HIỂN

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/09/2017