TRUNG TÂM ÂM NHẠC FA THĂNG

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

PHÁT TỜ RƠI

  • Thoả thuận
  • Thời vụ - Bán thời gian - Dạy kèm
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 31/05/2018

PHÁT TỜ RƠI

  • Thoả thuận
  • Thời vụ - Bán thời gian - Dạy kèm
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 31/05/2018

THƯ KÝ- GHI DANH

  • 5.000.000VNĐ
  • Chăm sóc khách hàng - Điện thoại viên - Quảng cáo - PR
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 30/05/2018

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155