TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

14 c cách mạng tháng 8, phường bến thành, quận 1

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Trên 500 người
Số điện thoại: 0907.733.946

tổ chức tài chính

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN TÍN DỤNG/NGÂN HÀNG/KẾ TOÁN/TÀI CHÍNH

  • Thoả thuận
  • Ngành nghề khác
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 25/06/2018

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155