SHOP TANPOPO - ZAKKA

79 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 0903 700 331

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155