PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

ĐIỀU DƯỠNG

  • 6.000.000VNĐ
  • Ngành nghề khác
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 22/08/2018

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155