CT CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN KIM

53-55 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3

www.sonkimland.vn

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 097 348 7440

Website: www.sonkimland.vn

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155