CÔNG TY SĨ NGUYỄN

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  • 6.000.000VNĐ
  • Lao động phổ thông - Tạp vụ - Giúp việc nhà
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 22/03/2018

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155