CÔNG TY PHAN NHÂN

Tầng 2 số 7-9-11 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Tp.HCM (Không nhận hồ sơ qua bưu điện, Email)

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: (08) 3838 1269 - 096 9716 035

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155