Công Ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục TINH SA

11 đường 12A phường 06 quận 4

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155