CAFE TTP

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

  • 4.000.000VNĐ
  • Du lịch nhà hàng - Khách sạn - Ăn uống
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 25/05/2018

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155