45 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 22/03/2019

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA BẢO

Lương: 5.500.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/03/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - NHÂN VIÊN GIAO NHẬN - TÀI XẾ

CÔNG TY TNHH PHÚC VĨNH

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/03/2019

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 7.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/03/2019

LỄ TÂN LÀM VIỆC TẠI SPA

ARMANISPA

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 22/03/2019