26 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

NHÂN VIÊN BẢO VỆ (BAO Ở)

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG 24

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/08/2017

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HAI BỐN BẢY

Lương: 7.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 11/06/2017

BẢO VỆ NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI SÁNG

Lương: 5.500.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 10/06/2017

BẢO VỆ (LÀM TẠI NGÂN HÀNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN AN

Lương: 6.500.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 24/06/2017

NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI SAIGON CENTRE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 19/05/2017

*NHÂN VIÊN BẢO VỆ* ( BAO Ở)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN BÌNH

Lương: 4.800.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 10/08/2017