Giúp Doanh Nghiệp của bạn tuyển nhân tài nhanh chóng

01 / Đăng tuyển tại bảng tin của trung tâm Siêu thị việc làm

Đăng 10 ngày tại 01 Văn phòng & hiển thị toàn bộ thông tin doanh nghiệp trong tin đăng
Loại Khổ giấy Số lượng tin Mức phí
In trắng đen A4 2 220,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A4 Từ 3 tin trở lên 270,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A3 1 -2 440,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A3 Từ 3 tin trở lên 540,000 VNĐ Đăng tin
In màu A4 1 - 2 330,000 VNĐ Đăng tin
In màu A4 Từ 3 tin trở lên 400,000 VNĐ Đăng tin
In màu A3 1 - 2 660,000 VNĐ Đăng tin
In màu A3 Từ 3 tin trở lên 800,000 VNĐ Đăng tin

Ưu đãi chung

- Đăng liên tục 1 tháng giảm 10%
- Đăng liên tục 2 tháng giảm 15%
- Đăng liên tục 3 tháng giảm 20%
=> Được tặng số điểm tương ứng giá trị 2 số đầu tiên tổng chi phí, dùng để xem thông tin ứng viên


02 / Đăng tuyển trên website Siêu thị việc làm

01 tin đăng/ 10 ngày
Vị trí Mức phí Ưu đãi

TIN THƯỜNG

500,000 VNĐ x Đăng tin

TIN ĐẶC BIỆT

(Có chức năng làm mới)
800,000 VNĐ x Đăng tin

TIN Nổi bật

(Được nằm cố định ở đầu trang chủ)
1.000,000 VNĐ Tặng 10 điểm/ngày để xem hồ sơ ứng viên Đăng tin

Ưu đãi chung

- Đăng liên tục 1 tháng giảm 10%
- Đăng liên tục 2 tháng giảm 15%
- Đăng liên tục 3 tháng giảm 20%

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155