TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN TP.HCM

SỐ 1A NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 6, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: (028)3984.9420

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155