QUÁN THẢ THÍNH

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

TẠP VỤ

  • 5.000.000VNĐ
  • Du lịch nhà hàng - Khách sạn - Ăn uống
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 24/04/2018

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155