NHÀ HÀNG CHAY LOVING HUT HOA ĐĂNG

38-40 huỳnh khương ninh, phường đa kao, quận 1

Du lịch nhà hàng - Khách sạn - Ăn uống

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0971.849.027 - 3820.9702

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155