Inotani Takahide

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp qua mail toloansam2016@gmail.com

Công nghệ thông tin

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0908292914

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155