Hệ THỐNG CÀ PHÊ SẠCH – PHA MÁY ORGANIC COFFEE

19 Hồ Xuân Hương, Q3

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 090 333 6525

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155