GIÀY DA CAO CẤP NYFAS (CÔNG TY NHƯ Ý)

21/7 đường 49, bình trưng đông, quận 2

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Dưới 20 người
công ty sản xuất giày nam thủ công

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155