CTY TNHH SX TM DV TRUNG LỄ

CN 115 TÂN VĨNH, P.6, QUẬN 4 Địa chỉ: 27-29 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Hành chánh nhân sự

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 39430115 - 0913778595

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155